כוחנו באחדותנו

נתינה זהו מעשה בו אדם מוותר

ובמקום פחות יש לו יותר

תרום לפרויקט הקרוב ללבך